قسمت ۲- همدلی با خود و دیگران

بدون تمبر بدون تاریخ
قسمت ۲- همدلی با خود و دیگران
شهریور ۲۲, ۱۳۹۹

نامه دوم خطاب به نویسنده و مترجم یک کتاب روانشناسی رفتارگرا است. معلم و نویسنده ای آمریکایی و مترجمی ایرانی که کتاب و تئوری این فرد را به فارسی برگردانده و تحولی در این زمینه برای فارسی زبانان به وجود آورده است.

ثبت نام در خبرنامه