همدلی با خود و دیگران

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

همدلی با خود و دیگران
۲۲ شهریور ۱۳۹۹

نامه دوم خطاب به نویسنده و مترجم یک کتاب روانشناسی رفتارگرا است. معلم و نویسنده‌ای آمریکایی و مترجمی ایرانی که کتاب و تئوری این فرد را به فارسی برگردانده و تحولی در این زمینه برای فارسی‌زبانان به وجود آورده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه