قسمت ۲ – نقش خانواده در اقتصاد – بخش دوم

قسمت ۲ – نقش خانواده در اقتصاد – بخش دوم
مرداد ۵, ۱۴۰۰

در این قسمت بیان می‌شود که خصوصیات اخلاقی خانواده به بازار کار چگونه انتقال می‌یابد و در رابطه با اندیشه‌های اصلی اقتصاد مدرن مطالبی ارائه می‌شود. این‌ که چگونه خانواده می‌تواند با گسترش ارزش‌های اخلاقی و روحانی به رفع مشکلات اقتصادی کمک کند نیز در برنامه مورد توجه قرار می‌گیرد.

ثبت نام در خبرنامه