میلاد حضرت بهاءالله

Program Picture

دو آفتاب حقیقت

میلاد حضرت بهاءالله
۱۴ آبان ۱۴۰۰

در این قسمت تعدادی جوان نظر و برداشت خود را در خصوص حضرت بهاءالله می‌گویند و همچنین شنونده شرح مختصری از زندگینامه حضرت بهاءالله خواهیم شد.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه