قسمت ۲ – طاهره هرگز نمی‌میرد

قسمت ۲ – طاهره هرگز نمی‌میرد
آبان ۱۸, ۱۴۰۰

تو این قسمت قراره با طاهره قرهالعین، زنی که نماد شجاعت و ایستادگی بود آشنا بشیم .

ثبت نام در خبرنامه