گفتگو در قرنطینه
قسمت ۲ – حزب سیاسی
آبان ۲۴, ۱۳۹۹
صحبت های پدر بزرگ و نوه در این برنامه حول این موضوع است که جرا بهائیان عضویت هیچ حزبی را قبول نمی کنند. در صورتی که می‌توانند معتقدات خودشان را به هم حزبی‌های خود ودر نتیجه به جمع کثیری منتقل کنند
قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه