قسمت ۲ – برقراری ارتباط با نوجوانان

Program Picture
قسمت ۲ – برقراری ارتباط با نوجوانان
مرداد ۳۰, ۱۴۰۱

رفتار صحیح با نوجوانان اهمیت بسیاری دارد چرا که نوجوانی مرحله‌ای است که همزمان با بلوغ اتفاق می‌افتد. این دوره حساس می‌تواند شخصیت فرد را شکل دهد و بر آینده او تاثیر بگذارد. به عبارت دیگر رفتاری که والدین و همراهان با نوجوان دارند، پیش‌درآمد رفتارهای آینده آن‌هاست. ما با رفتارهایمان شخصیت نوجوان خود را شکل می‌دهیم و باعث می‌شویم که او یاد بگیرد در سال‌های بعد چگونه رفتار کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه