افسردگی، بخش ۲: قاتلی خاموش

Program Picture

نقطه‌ سر خط - فصل ۲

افسردگی، بخش ۲: قاتلی خاموش
۲۵ خرداد ۱۴۰۰

در دومین قسمت از سه‌گانه‌ «افسردگی» دو تا یادداشت خواهید شنید. یادداشت اول در این‌باره صحبت می‌کنه که «کشمکش‌های درونی و بیرونی‌مان از روانِ نابسامان و عدمِ آموزش است» و سعی می‌کنه برای حل این مشکلات و رسیدن به صلح با خودمون سرنخی ارائه بده. یادداشت دوم، با ارجاع به صحنه‌ای از یک سریال، نکات مهمی رو درباره‌ افسردگی بهمون یاد می‌ده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه