پانزده رمان، هزار شخصیت

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

پانزده رمان، هزار شخصیت
۱۴ فروردین ۱۴۰۰

این نامه خطاب به نویسنده‌ای پرکار و پرآوازه نوشته شده است که با رمان‌هایش با کودکان کار، با ایتام و با افراد فقیر و نیازمند همدلی بسیار کرده است. هزاران نفر در دوردست‌ترین کشورها از سرزمین مادری این نویسنده یعنی انگلستان، ماه‌ها چشم به راه ادامه داستان‌های او می‌ماندند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه