شکستن قفس‌ها – بخش ۲

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل 1

شکستن قفس‌ها – بخش ۲
۰۷ فروردین ۱۴۰۰

در این نامه نیز مثل نامه قبل به بررسی شعر عرب و معرفی یکی از بانوان شاعر کشور سوریه می‌پردازیم. به این امید که کشف و درک عواطف و اندیشه‌های مشترک از طریق ادبیات، ذهن و قلب ما را بیش از پیش به هم نزدیک کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه