قسمت ۲۷- یک قلب بی طاقت

Program Picture
قسمت ۲۷- یک قلب بی طاقت
خرداد ۱۸, ۱۴۰۱

درخواست های قلبی هوارد کلبی آیوس از حضرت عبدالبهاء، قلبی که سرشار از عشق و خالی از طاقت هست موضوع اصلی نامه امروز ما است. درخواستی مثل نوشتن متنی بر صفحه اول کتاب هفت وادی که هوارد عاشقانه آن را دوست می‌دارد. آن خاطره زیبا و فراموش نشدنی کودک سیاه پوست نیز در این نامه گنجانده شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه