قسمت ۲۷ـ شکستن قفس‌ها

بدون تمبر بدون تاریخ
قسمت ۲۷ـ شکستن قفس‌ها
اسفند ۲۳, ۱۳۹۹

گاهی شنیدن بعضی واژه‌ها، درلحظه ممکن است فکر یا احساسی ناخوش‌آیند را در ما به وجود بیاورند. در حالی که می‌توان با تغییر نگرش نسبت به مفهوم آن واژه، جلوی این اتفاق را گرفت. این نامه در ارتباط با این موضوع خطاب به شما عزیزان نوشته شده است.

ثبت نام در خبرنامه