نیاز به لمس – بخش ۲

Program Picture

نقطه‌ سر خط - فصل ۲

نیاز به لمس – بخش ۲
۰۴ خرداد ۱۴۰۰

این هفته، در ادامه‌ نقطه‌سرخط هفته‌ی پیش، یادداشت نیاز به لمس رو پی می‌گیریم و لمس رو به آزمایشگاه می‌بریم و تأثیرات لمس رو از لحاظ علمی بررسی می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه