قسمت ۲۵ – روابط نژادی در آمریکا، فرصت‌ها و چالش‌ها

Program Picture
قسمت ۲۵ – روابط نژادی در آمریکا، فرصت‌ها و چالش‌ها
فروردین ۱۳, ۱۴۰۱

تعصب نژادی در امریکا از نظر تاریخی ریشه در فرهنگ و تمدن اروپائی دارد. نژاد پرستی در حقیقت ادامه سیاستی است که با قدرتمندی سیاسی و اقتصادی اروپا، رشد سرمایه‌داری و پی‌جوئی سیاست‌های توسعه طلبانه و استعمارگرانه آغاز شد. گزیده‌ای از سخنرانی دکتر بهروز ثابت در سی‌امین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی. بخش اول

news letter image

ثبت نام در خبرنامه