قسمت ۲۵ – تار و پود زندگى: ایمان عبدالخالق

قسمت ۲۵ – تار و پود زندگى: ایمان عبدالخالق
آذر ۲۹, ۱۴۰۰

در کتاب ایقان از چندین نفر از بزرگان فضلا نام برده‌اند که امر حضرت باب را گردن نهادند. احوال دو نفر از این افراد بسیار با آن کسان دیگر تفاوت‌ها دارد، که آن تفاوت خود می‌تواند منبع بینش‌ها باشد. در این گفتار آغاز احوال یکى از این دو شخص، ملا عبدالخالق یزدى را وارسى خواهیم نمود.

ثبت نام در خبرنامه