قسمت ۲۵ـ کشف نور و روشنایی

قسمت ۲۵ـ کشف نور و روشنایی
اسفند ۲, ۱۳۹۹

این نامه خطاب به یکی از بزرگ‌ترین و نامی‌ترین نقاشان معاصر ایران نوشته شده. او کشف مفهوم حقیقی نور را بزرگ‌ترین دست‌آورد خویش در سال های طولانی نقاشی و خود را یکی از خوشبخت‌ترین انسان‌های روی زمین می داند

ثبت نام در خبرنامه