کشف نور و روشنایی

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

کشف نور و روشنایی
۰۲ اسفند ۱۳۹۹

این نامه خطاب به یکی از بزرگ‌ترین و نامی‌ترین نقاشان معاصر ایران نوشته شده. او کشف مفهوم حقیقی نور را بزرگ‌ترین دست‌آورد خویش در سال‌های طولانی نقاشی و خود را یکی از خوشبخت‌ترین انسان‌های روی زمین می‌داند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه