قسمت ۲۴
اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

مرور مقاله‌های «عمل به قول‌ و قرارهای سال نو»، و «هیچ کس تنها نیست، ما همه به هم مرتبطیم.» نوشتۀ کیتی رومن.

ثبت نام در خبرنامه