قسمت ۲۴ – فقط خودم و خودش، بی‌‌حضور مترجم

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۲۴ – فقط خودم و خودش، بی‌‌حضور مترجم
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

امروز اولین نامه خطاب به مخاطبی جدید را آغاز می‌کنیم. مردی اهل آمریکا که سخت مشتاق دیدار حضرت عبدالبهاء است و شش هفته قبل از رسیدن ایشان به ایالات متحده به دوستش می‌گوید ‌تصمیم دارد به تنهایی، بی‌حضور مترجم با حضرت عبدالبهاء‌ ملاقات کند. در حالی که حتی یک کلمه زبان فارسی نمی‌داند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه