ورقی از خاطرات
قسمت ۲۴ – شروین
مهر ۱۹, ۱۳۹۹
از دست رفتن عزيز، رنگ همه چيز را، حس و حال همه چيز را به كلى ديگرگون مي كند. آن چيز كه در جان ما مي جوشد گويا تلاشى است در ساختن معنايى براى از دست دادن آن عزيز، در اين روزگارى كه مردمان مرگ را در پستوى خانه پنهان مي كنند

ثبت نام در خبرنامه