Program Picture

ورقی از خاطرات

شروین
۱۹ مهر ۱۳۹۹

از دست رفتن عزیز، رنگ همه چیز را، حس و حال همه چیز را به کلی دیگرگون می‌کند. آن چیز که در جان ما می‌جوشد گویا تلاشی است در ساختن معنایی برای از دست دادن آن عزیز، در این روزگاری که مردمان مرگ را در پستوی خانه پنهان می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه