بچه‌ها و پورن – بخش ۲

Program Picture

نقطه‌ سر خط - فصل ۲

بچه‌ها و پورن – بخش ۲
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

«بله، بچه‌ها پورن می‌بینند، آیا کاری از دست پدر و مادرها ساخته است؟» این هفته، در ادامه‌ نقطه‌سرخط هفته گذشته، این یادداشت رو پی می‌گیریم و چند نکته‌ راهنمای دیگه پیشنهاد می‌کنیم برای صحبت با بچه‌ها درباره‌ مواجهه‌ تصادفی یا حتی انتخابی‌شون با محتواهای هرزه‌نگارانه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه