قسمت ۲۳ – از آسمان پرستاره

ورقی از خاطرات
قسمت ۲۳ – از آسمان پرستاره
مهر ۱۲, ۱۳۹۹
همواره كشمكشى هست در درون آدميان بر سر دوراهى هاى اخلاقى. خود ما به گذشته عمر كه نگاه مي كنيم بسيار به خود فرصت داده ايم براى تعيين مسير. خودپسندى است اگر اين فرصت از سوى ما به ديگرى داده نشود

ثبت نام در خبرنامه