قسمت ۲۲
مهر ۳۰, ۱۳۹۸

در برنامه این هفته سپهر سخن، بهرام فرید به این بیان حضرت بهاءالله که می‌فرمایند: «ندای مظلوم را به گوش جان اصغا نمایید. آن است کاسر اصنام و مذهب احزان.» می‌پردازند و ما رو با مفاهیم اون آشنا میکنن.

ثبت نام در خبرنامه