Program Picture

ورقی از خاطرات

پلاک شماره ۲۸۸
۰۵ مهر ۱۳۹۹

داستان سربازانی که تنها پس از یک شب آشنایی با جبهه مقابل دست و دلشان به ریختن خون یکدیگر نمی‌رفت. در یک شهر کافی است شما یک انسان را خوب بشناسی، با او دوست باشی، آن گاه به هیچ وجه حاضر نمی‌شوی خلبان آن هواپیمایی باشی که بنا است ده‌ها بمب بر سر آن شهر بیندازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه