قسمت ۲۲- نامه‌ای خوش خبر از عشق آباد

قسمت ۲۲- نامه‌ای خوش خبر از عشق آباد
اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۱

این نامه با یک شوخی آغاز می‌شود و بعد به بخشی مهم از خاطرات دکتر افروخته می‌رسد که به ترتیب مسائلی را که باعث غم و اندوه و حتی بیماری حضرت عبدالبهاء‌ می‌شد برمی‌شمارد. دانستن این موارد می‌تواند درسی مهم برای همه ما تا آخر عمر محسوب شود

ثبت نام در خبرنامه