قسمت ۲۲ – زندگی و دستاوردهای علمی و معنوی دکتر حشمت مؤید

قسمت ۲۲ – زندگی و دستاوردهای علمی و معنوی دکتر حشمت مؤید
اسفند ۲۱, ۱۴۰۰

حشمت مؤید به مدرسه شرف در طهران برای دوره متوسطه رفت. در این دوره از تاریخ جهان، میهن دوستی شدید در اروپا و امریکا و نیز در ایران ارزش جوانان را امری ضروری و ملی می‌شناختند. گزیده‌ای از سخنرانی دکتر فرانکلین لوئیس در سی‌امین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی. بخش دوم

ثبت نام در خبرنامه