قسمت ۲۲ – در ستایش سوختن: تعالى یا ویرانى هویت فردى؟

Program Picture
قسمت ۲۲ – در ستایش سوختن: تعالى یا ویرانى هویت فردى؟
۰۸ آذر ۱۴۰۰

شاید در میان پیروان ادیان، عالی‌ترین نمونه محویت و فنا نمونه انیس زنوزى بود که حتى جسم و جسد او هم با جسم و جسد محبوبش الهى‌اش یکى شد. اما حتى در رفتار او هم می‌توان به خوبى نشانى از این دید که مفهوم فنا، ویرانى و کشتن استقلال فرد نیست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه