تنهایی، عشق و جنون

Program Picture

نقطه‌ سر خط - فصل ۲

تنهایی، عشق و جنون
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

این هفته در نقطه‌سرخط، یک یادداشت و دو تا قصه‌ کوتاه خواهید شنید از حمید سلیمی، که درون‌مایه‌ هر سه «تنهایی» هست. یادداشت نخست از تنهایی حرف می‌زنه و از تفاوت تنهایی با تک‌افتادگی. اما در دو قصه‌ بعدی علاوه بر درون‌مایه‌ تنهایی، عشق و جنون هم موج می‌زنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه