قسمت ۲۲ – تربیت کودکان: نگاهی اجتماعی – تاریخی به کودک و خانواده

ما مردم نازنین
قسمت ۲۲ – تربیت کودکان: نگاهی اجتماعی – تاریخی به کودک و خانواده
بهمن ۳۰, ۱۳۹۹
در بیست و دومین قسمت از «ما مردم نازنین» درباره‌ تربیت کودکان گفت‌و‌گو کردیم در حوزه‌ کودک و خانواده، و با نگاهی به کتاب قرون کودکی «فیلیپ آریه» سعی کردیم در این زمینه تحلیلی اجتماعی - تاریخی داشته باشیم و به این پرسش پاسخ دهیم که اساساً چگونه مقوله‌ای به اسم کودک به وجود آمد و از مقوله‌ بزرگسال جدا شد؟

ثبت نام در خبرنامه