قسمت ۲۱
تیر ۲۴, ۱۳۹۶

هشدار حضرت مسیح، به مؤمن‌ها مبنی بر این که از انبیای دروغین بپرهیزند تا مبادا به وسیله آنها گمراه شوند.

ثبت نام در خبرنامه