قسمت ۲۱ – قهرمان چهل‌وچهارم و چهل‌وپنجم: نجات‌دهندگانی از رواندا

قسمت ۲۱ – قهرمان چهل‌وچهارم و چهل‌وپنجم: نجات‌دهندگانی از رواندا
مهر ۱۸, ۱۴۰۰

قهرمان چهل‌وچهارم، پدرومادر نجات‌دهنده: وقتی نسل‌کشی شروع شد، پدر و مادرم همسایه‌های توتسی‌مونو آوردن تو خونه و قایمشون کردن. اونا هفت نفر بودن.
قهرمان چهل‌وپنجم، پدرروحانی نجات‌دهنده: اولین روزی که کشتار شروع شد، توتسی‌ها به کلیسای من پناه آوردن. اولین گروه، صبح زود رسیدن؛ از ترس می‌لرزیدن و نمی‌تونستن حرف بزنن. فقط می‌گفتن: «ما رو قایم کنید. ما رو قایم کنید.»

ثبت نام در خبرنامه