قسمت ۲۱- عبایی مرغوب از شهر نائین

قسمت ۲۱- عبایی مرغوب از شهر نائین
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۱

نقل حکایت شیرین دیگری از حضرت عبدالبهاء‌ در ارتباط با انفاق مال و بخشش و نمونه‌ای از سخاوت بی‌مثیل خودشان زینت بخش نامه امروز است. سخاوتی که به عقیده یونس خان افروخته مصداق بارز جمله‌ای از حضرت بهاء‌الله در یکی از مناجات‌هایشان می‌باشد

ثبت نام در خبرنامه