قسمت ۲۱ – زندگی و دستاوردهای علمی و معنوی دکتر حشمت مؤید

قسمت ۲۱ – زندگی و دستاوردهای علمی و معنوی دکتر حشمت مؤید
اسفند ۱۴, ۱۴۰۰

حشمت مؤید استاد ادبیات در دانشگاه بود و پژوهشگر در جهان ادبیات. هم ادبیات کهن و هم ادبیات معاصر مخصوصاً در ادبیات فارسی. گزیده‌ای از سخنرانی دکتر فرانکلین لوئیس در سی‌امین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی. بخش اول

ثبت نام در خبرنامه