قسمت ۲۱ – انسی نادانسته با یک ناشناس

ورقی از خاطرات
قسمت ۲۱ – انسی نادانسته با یک ناشناس
شهریور ۲۹, ۱۳۹۹
مي بينى يكى مي گويد فلانى را ديدم كه شباهت كاملى با تو داشت. كنجكاو مي شوى بدانى حس اين آشنا نسبت به آن فلانى چه بوده و شباهت با تو چه حسى را در دل او پديد آورده. آدمى در جستجوى ردپايى است كه از خويش بر جا گذاشته است

ثبت نام در خبرنامه