انسی نادانسته با یک ناشناس

Program Picture

ورقی از خاطرات

انسی نادانسته با یک ناشناس
۲۹ شهریور ۱۳۹۹

می‌بینی یکی می‌گوید فلانی را دیدم که شباهت کاملی با تو داشت. کنجکاو می‌شوی بدانی حس این آشنا نسبت به آن فلانی چه بوده و شباهت با تو چه حسی را در دل او پدید آورده. آدمی در جستجوی ردپایی است که از خویش بر جا گذاشته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه