قسمت ۲۰ – نشانى از او در همه هستى

ورقی از خاطرات
قسمت ۲۰ – نشانى از او در همه هستى
شهریور ۲۲, ۱۳۹۹
هستند لحظه هايى كه دلت از رفتارهايى يكى به درد می آيد، تا جايى كه تحملش دشوار مي شود. اين جور وقت ها تنها حضور معشوق است كه مي تواند به نيروى عشق، دل تو را با او آشتى دهد

ثبت نام در خبرنامه