قسمت ۲۰– قصه «معصومه» – بخش اول

قسمت ۲۰– قصه «معصومه» – بخش اول
فروردین ۱۷, ۱۴۰۰

این هفته، در نقطه‌سرخط یه قصه داریم؛ قصه‌ معصومه، که «اگر به چیزی یا کسی نگاه می‌کرد و چشمش را می‌بست، آن چیز یا کس، تا زمانی که چشم‌هایش را باز نمی‌کرد، در آخرین حالتی که بود، ثابت می‌ماند.»

ثبت نام در خبرنامه