زیربنای تحولات سازنده اجتماعی: نقش فرد، جامعه و مؤسسات – بخش ۳

Program Picture
زیربنای تحولات سازنده اجتماعی: نقش فرد، جامعه و مؤسسات – بخش ۳
اسفند ۷, ۱۴۰۰

از دیدگاه بهائی بنای دنیای متحد، پیشرو و صلح‌آمیز امری نه تنها امکان‌پذیر بلکه اجتناب‌ناپذیر است زیرا که مرحله بعدی و طبیعی تعامل ارگانیک تحولات اجتماعی بشر در روی کره زمین محسوب می‌شود.

گزیده‌ای از سخنرانی جناب دکتر فریدون جواهری در سی‌امین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی – بخش سوم وپایانی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه