قسمت ۱-۱۳- آئین بهائی و مفاهیم دموکراسی

قسمت ۱-۱۳- آئین بهائی و مفاهیم دموکراسی
دی ۱۸, ۱۴۰۰

– دیانت بهائی نماینده تازه‌ترین شکل حقایق دینی است و دموکراسی مشخّص‌کننده پیشرفته‌ترین شکل ترقّی اجتماعی.

– گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر بهروز ثابت در سی و یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی – بخش اوّل

ثبت نام در خبرنامه