قسمت ۱ – چشمه آب حیات

ورقی از خاطرات
قسمت ۱ – چشمه آب حیات
مهر ۲۶, ۱۳۹۹
در اين سوى دنيا، درست آن زمان كه به خاطر مشكلات سياسى منِ سهيل «بيگانه» به حساب می آمدم، نام مولانا و شعر او سبب شد تا مهر من در دل بسيارى افراد اين سوى دنيا بنشيند

ثبت نام در خبرنامه