قسمت ۱ – پرهیز از درماندگی امید به آینده

قسمت ۱ – پرهیز از درماندگی امید به آینده
مهر ۱۲, ۱۴۰۰

۱: یک آینده بسیار درخشان برای جهان که تک تک ما هم می‌تونیم، یعنی وظیفه داریم به رسیدنش کمک کنیم. ۲: باز گفت جهان، من با جهان کاری ندارم. اگه راست می گی از مملکت خودمون بگو، مملکت ما چی؟ کار مملکت ما آخرش به کجا می‌کشه؟

ثبت نام در خبرنامه