قسمت ۱ – نقش خانواده در اقتصاد – بخش اول

قسمت ۱ – نقش خانواده در اقتصاد – بخش اول
تیر ۲۹, ۱۴۰۰

در این قسمت، واژه اقتصاد تعریف شده و به جایگاه آن در خانواده و همچنین به اهمیت نقش خانواده در اقتصاد پرداخته می‌شود و چهار اصل کلیدی اقتصاد که از خانواده آغاز می‌شود بیان می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه