Program Picture

دو آفتاب حقیقت

میلاد حضرت باب
۱۴ آبان ۱۴۰۰

در این قسمت تعدادی جوان نظر و برداشت خود را در خصوص حضرت باب می‌گویند و همچنین شنونده شرح مختصری از زندگینامه حضرت باب خواهیم شد.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه