Program Picture

شراب و کلید و چراغ

قوانین روحانی
۳۱ فروردین ۱۴۰۰

در ابتدا در مورد نام برنامه بگیم که این عنوان بر گرفته ار آثار حضرت بهاءالله است و توجه ویژه ایشان به مفاهیم عرفانی این کلمات که در برنامه های آینده به صورت خاص و مفصل به آن خواهیم پرداخت. اما چرا باید از قوانین و احکام خاصی پیروی کنیم و چرا اعتقاد به یه دین همیشه با پیروی از اوامر و احکام خاصی همراه بوده، احکام خاصی که تعیین می‌کنن آدما از چه چیزایی پرهیز کنن، با کی معاشرت کنن، با کی نکنن، پولشون رو چطور خرج کنن …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه