عصر ذهبی یعنی چه؟

Program Picture

روزگار درخشان

عصر ذهبی یعنی چه؟
۳۱ فروردین ۱۴۰۰

در اولین قسمت از روزگار درخشان، مفهوم کلی عصر ذهبی مورد بررسی قرار می‌گیرد. هم‌چنین به این مسئله پرداخته می‌شود که موافقین و مخالفین چنین مفهومی چه نظری دارند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه