قسمت ۱ – عبدالبهاء فرزند ایران ( بخش اول)

Program Picture
قسمت ۱ – عبدالبهاء فرزند ایران ( بخش اول)
مهر ۱۷, ۱۴۰۰

گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر فریدون وهمن در سی و یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی – بخش اول عبدالبهاء هرگز نتوانست از تبعید ناخواسته به ایران برگردد اما به شهادت گفته‌ها و نوشته‌هایش تمام عمر با خاطره ایران زیست و برای ایران نوشت و از ایران گفت و آرزویش سربلندی و آسایش مردم ایران بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه