قسمت ۱- عبدالبهاء سرمشقی برای ما

قسمت ۱- عبدالبهاء سرمشقی برای ما
آبان ۱, ۱۴۰۰

آیا شخصی هست امروز که بتونه در جهان امروز، در دوران بلوغ جمعی انسان سرمشق زندگی افراد از پیشینه‌های مختلف باشد.
گزیده ای از سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در سی و یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی – بخش اول

ثبت نام در خبرنامه