گفتگو در قرنطینه
قسمت ۱ – سیاست چیست
آبان ۱۷, ۱۳۹۹
دراین برنامه پدر بزرگ برای نوه‌اش که می پرسد چرا ما بهائیان در سیاست دخالت نمی‌کنیم، توضیح می‌دهد که اصول اعتقادات بهائی با سیاست رایج در دنیا تفاوت‌های بسیار دارد.
قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه