قسمت ۱۹ – موضوع : کتاب و کتاب‌خوانی

ما مردم نازنین
قسمت ۱۹ – موضوع : کتاب و کتاب‌خوانی
بهمن ۹, ۱۳۹۹
در نوزدهمین قسمت از «ما مردم نازنین» درباره‌ کتاب و کتاب‌خوانی گفت‌و‌گو کردیم. از تاریخچه‌ پیدایش کتاب و رواج کتاب‌خوانی شروع کردیم، به مقایسه کتاب با رسانه‌های شفاهی مثل رادیو و تلویزیون پرداختیم و در نهایت علل تاریخی-فرهنگی تفاوت آمار کتاب‌خوانی و سرانه‌ی مطالعه در ایران و اروپا را بررسی کردیم.

ثبت نام در خبرنامه